Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
^Czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu#jest sam człowiek, to jest jego zdolności poznawcze#wyrażające się w przygotowaniu naukowym,#zdolności do uczestniczenia w solidarnej organizacji,#umiejętności wyczuwania i zaspokajania potrzeb#innych ludzi.$
Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991
 
Aktualności
14.11.2017
Zapraszamy do udziału w konferencji  „Human Skills Festival” łączącej targi pracy z warsztatami organizowanej przez Uniwersytet SWPS, która odbędzie się 30 listopada br. w Warszawie. Wydarzenie dedykowane jest studentom, pracodawcom i przedstawicielom instytucji. Wydawałoby się, że w zmechanizowanym świecie, w którym tworzenie nowinek...
 
13.11.2017
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie nt. "Podmiotowego Systemu Finansowania oraz Bazy Usług Rozwojowych - zasady funkcjonowania i korzyści", realizowane z udziałem merytorycznym naszej Izby w Poznaniu, 16.11.2017r.Będzie ono okazją do zapoznania się z Bazą Usług Rozwojowych (BUR) oraz zasadami funkcjonowania Operatorów udzielających...
 
27.10.2017
 Polskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE zaprasza na konferencję sPase for Managers, która odbędzie się 18 listopada na Wydziale MiNI Politechniki Warszawskiej. Podczas III Europejskiego Kongresu Językowego, który odbył się w maju br. zainteresowanie blokiem zarządzanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania.Otrzymaliśmy...
 
26.10.2017
Zapraszamy do udziału w  II Forum Edukacji Dorosłych organizowanym przez Partnera Izby - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, które odbędzie się 21 listopada br. w Warszawie i dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się edukacją dorosłych. Jeśli poszukujesz inspiracji, nowych rozwiązań, sprawdzonych metod, sposobów motywowania dorosłych do nauki w...
 
26.10.2017
W 2018 roku nastąpi znaczne zmniejszenie wydatków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który jest podstawowym narzędziem wspierającym pracodawców w rozwijaniu i aktualizacji kompetencji pracowników w ramach kształcenia ustawicznego.Decyzja o zmniejszeniu budżetu jest sprzeczna z rekomendacjami partnerów społecznych oraz PIFS w sprawie zmian w Krajowym...
 
25.10.2017
Na prośbę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Pawła Cybulskiego, przekazujemy kierowany do wszystkich przedsiębiorców zrzeszonych w Naszej organizacji treść ulotki informacyjnej, która dotyczy wprowadzenia, od stycznia 2018 roku, obowiązku prowadzenia przez mikroprzedsiębiorców elektronicznej ewidencji VAT. Pobierz
 
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych Projekt Synergia Standard Usługi Szkoleniowej
Wyszukiwarka firm