Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy ideę uczenia się#przez całe życie oraz kształcenia#społeczeństwa wiedzy
PIFS
 
Aktualności
21.06.2017
Ważne projekty IBEInstytut Badań Edukacyjnych złożył propozycje projektów pozakonkursowych (POWER 2.13) mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, m.in. dotyczących wsparcia ministerstw w procesie wprowadzenia kwalifikacji do systemu oraz finansowania tworzenia kwalifikacji. Po dyskusji i zwerbalizowaniu wątpliwości niektórych...
 
15.06.2017
Serdecznie zapraszamy na regionalne spotkanie przygotowanie specjalnie dla Właścicieli, Członków Zarządów oraz Managerów firm i instytucji zrzeszonych z PIFS!Zaplanowaliśmy dla Państwa: • warsztaty o prawie autorskim w praktyce firmy szkoleniowej, • przedstawienie trendów na rynku i dyskusję o kierunkach zmian w branży, • omówienie...
 
08.06.2017
Za nami bardzo udana Konferencja „Wyzwania dla sektora usług rozwojowych w Województwie Dolnośląskim”, zorganizowana przez Izbę we współpracy z Arleg SA. Dokonaliśmy przeglądu trendów w naszej branży, które eksperci omówili w kontekście Dolnego Śląska, przedstawiliśmy zasady rejestracji i funkcjonowania podmiotów w Bazie Usług...
 
07.06.2017
Zapraszamy Państwa do udziału w Seminarium podsumowującym projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych realizowany przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych oraz Instytut Analiz Rynku Pracy na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.Projekt realizowany był z szerokim udziałem firm rozwojowych i partnerów Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej.Materiał do...
 
02.06.2017
    Polska Izba Firm Szkoleniowych oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.zapraszają na konferencjęskierowaną do podmiotów świadczących usługi rozwojowe(m.in. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring)                                 28.06.2017 (ŚRODA) - GODZ....
 
18.05.2017
W ubiegłym tygodniu Komitet Monitorujący POWER, z udziałem przedstawiciela Izby przyjął zmiany w programie, z których część może być bardzo ciekawa dla naszej branży.Uzupełniono program o nowe działania skierowane do przedsiębiorców, którzy do tej pory mogli być beneficjentami projektów jedynie w działaniach dotyczących szkoleń i doradztwa z...
 
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych Projekt Synergia Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Standard Usługi Szkoleniowej
Wyszukiwarka firm
 
Współpracujemy z: