Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
^Uczyć się, aby wiedzieć, uczyć się, aby działać,#uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć się, aby być.$#Edukacja: jest w niej ukryty skarb
UNESCO 96’
 
Szkolenia Artykuły Słownik pojęć szkoleniowych Akademia PIFS Księgarnia Fundusze 2014-2020 Rejestr Usług Rozwojowych Przepisy krajowe Harmonogramy Nab. Wniosków Eksperci EFS Programy centralne Programy regionalne Reklama w PIFS Korzyści dla członków Izby
Jesteśmy członkami:
 
 
Nasi członkowie informują:
 

------------------------------------------------------
Najlepsza wśród najlepszych!
Z nieukrywaną dumą informujemy o prestiżowym wyróżnieniu dla Dyrektora Generalnego BRITISH CENTRE Pani Bożeny Ziemniewicz. Tym razem wysokie kompetencje znalazły swoje potwierdzenie w rankingu Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2015, gdzie spośród 231 zgłoszonych kandydatur Pani Dyrektor znalazła się wśród 14 najlepszych!

------------------------------------------------------
BRITISH CENTRE wyróżnione zostało Nagrodą Gospodarczą Województwa Łódzkiego. 
To prestiżowe i honorowe wyróżnienie jest wyrazem uznania za wkład, jaki podmioty gospodarcze z regionu łódzkiego wnoszą w unowocześnienie i rozwój gospodarki województwa łódzkiego oraz budowanie pozytywnego obrazu regionu na tle kraju. Jest ono przyznawane przez Wojewodę Łódzkiego i Marszałka Województwa, a laureatów wyłania Kapituła składająca się z 20 osób reprezentujących wyższe uczelnie i instytucje otoczenia biznesu. 
Wyróżnienie dla BRITISH CENTRE nie jest przypadkowe – Firma uzyskiwała już w latach poprzednich nominacje do tej nagrody (2010, 2011, 2012), ale laur główny udało się zdobyć dopiero teraz!
Nagroda wręczona została podczas Galę stanowiącej część VII Europejskiego Forum Gospodarczego w obecności władz Regionu i Łodzi oraz wielu innych znamienitych gości, przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury i dyplomacji.
Więcej:
Nagroda_Gospodarcza_Wojewodztwa

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

 
Aktualności
08.08.2016
13 lipca br. minister Anna Zalewska, jako Minister koordynator ZSK podpisała zarządzenie powołujące członków Rady Interesariuszy ZSK w trybie art. 92 93 ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ustawa określa listę podmiotów i środowisk uprawnionych do zgłaszania swoich kandydatów do Rady Interesariuszy, wraz z liczbą przysługujących miejsc. Z puli...
 
08.08.2016
Podczas II Kongresu Edukacji Pozaformalnej, który obradował w Łodzi 23 czerwca br. zaprezentowana została deklaracja utworzenia Sojuszu na rzecz rozwoju edukacji pozaformalnej, a wielu uczestników Kongresu wyraziło  swoje poparcie dla tej inicjatywy poprzez złożenie podpisu na zaprezentowanym projekcie programowej części Porozumienia.W okresie dwóch tygodni od...
 
04.08.2016
W dniu 28 lipca weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 12 lipca 2016 r. poz. 1020; tekst jednolity Prawa Zamówień Publicznych, opracowany w Urzędzie Zamówień Publicznych jest dostępny też na stronach tego urzędu).W dniu 2 sierpnia br., w warszawskiej...
 
02.08.2016
Miło nam poinformować, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) pozytywnie zweryfikowała Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych PIFS SUS 2.0, zgłoszony przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych na potrzeby rejestracji w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR), co oznacza, że firmy szkoleniowe posiadające certyfikat spełniają wymogi świadczenia usług rozwojowych realizowanych z...
 
02.08.2016
Informujemy, że  zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z dnia 24 maja 2011 r. (Dz.U. 2016, poz. 1129). Rozporządzenie wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji, tj. z dniem 11 sierpnia br.Ww. akt wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia rejestracji...
 
01.08.2016
W czerwcu br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja poświęcona Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu, podsumowaniu dotychczasowego funkcjonowania tego instrumentów i planom na przyszłość. Zaprezentowane zostały propozycje modyfikacji do wprowadzenia w krótkim czasie, które miałyby przyczynić się do wyeliminowania pojawiających...
 
Projekt Synergia Ogłoszenia Członków PIFS
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Standard Usługi Szkoleniowej Rejestr Usług Rozwojowych (RUR EFS) – usługi rozwojowe Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego Warmińsko-Mazurski Pakt na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego Rzetelna Firma Jesteśmy członkiem Partnerstwa
Partnerstwo 2030
Wyszukiwarka firm
 
Współpracujemy z: