Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Lifelong learning:#^Wszelkie działania związane z uczeniem się#przez całe życie, zmierzające do poprawy#poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji#w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej#i (lub) związanej z zatrudnieniem.$
Komisja Europejska – Bruksela 2001
 
Aktualności
11.10.2017
Zgodnie z zapowiedzą podczas XVII Warsztatów PIFS, udostępniamy Załącznik do uchwały nr 157 KM PO WER z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...
 
11.10.2017
Zgodnie z zapowiedzą podczas XVII Warsztatów PIFS, udostępniamy Załącznik do uchwały nr 157 KM PO WER z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów zawartych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,...
 
11.10.2017
 „Dopóki trener nie udowodni kim jest, jest tym na kogo wygląda” – Renata Wrona, trenerka rozwoju osobistego i trenerka biznesu, Ambasadorka EPALE.Jakość szkoleń to nie tylko wiedza merytoryczna – wizerunek, postawa i zaangażowanie trenera stanowią ważne elementy każdego szkolenia. Czy pierwsze wrażenie ma znaczenie? Jak zadbać o swój...
 
09.10.2017
Joanna Dębek – Członek Zarządu PIFS, House of SkillsAndrzej Lech – PIFSZ wykorzystaniem prezentacji - www.pifs.org.pl/pliki/XVIIWarsztatyPIFS/KFSprezentacja.pdf przedstawiona została ocena funkcjonowania KFS w latach 2016 i 2017, zgromadzone przez PIFS materiały i przykłady oraz podejmowane w związku z tym działania. Ich skuteczność była ograniczona, a sposób...
 
06.10.2017
 Prowadzący:Dr Kamila Pawłowska – trener i ekspert IBEAndrzej Lech – PIFSSesja rozpoczęła się od krótkiej sondy wśród uczestników. Okazało się, że większość uczestników nie posiada nawet elementarnej wiedzy na temat ZSK i oczekuje podstawowych informacji na ten temat. Prowadzący postanowili zatem dostosować się do tych oczekiwań i...
 
05.10.2017
 Anna Świebocka-Nerkowska – Dyrektor Departamentu usług Rozwojowych, PARPAndrzej Lech – Dyrektor ds. statutowych, PIFSAudyty podmiotów w BURZ końcem września dobiega końca intensywny cykl audytów podmiotów w BUR, jakie na zlecenie PARP realizowane były w ponad 200 podmiotach. Dyr. Świebocka przyznała, że zarówno termin  jak i tryb...
 
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych Projekt Synergia Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Standard Usługi Szkoleniowej
Wyszukiwarka firm