Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
^Czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu#jest sam człowiek, to jest jego zdolności poznawcze#wyrażające się w przygotowaniu naukowym,#zdolności do uczestniczenia w solidarnej organizacji,#umiejętności wyczuwania i zaspokajania potrzeb#innych ludzi.$
Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991
 
Aktualności
14.07.2017
Baza Usług Rozwojowych (BUR) to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, a także osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Baza jest kluczowym narzędziem wspierającym dystrybucję środków w ramach regionalnych...
 
06.07.2017
W dniu wczorajszym w programie Koniunktura (TV TOYA) w odcinku pt. „Rynek Szkoleń w Polsce” wystąpiła Bożena Ziemniewicz, Wiceprzewodnicząca Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Więcej na temat rynku usług rozwojowych w ramach wywiadu na:http://tvtoya.pl/catchuptv/show/koniunktura,12144
 
30.06.2017
Kolejna bardzo udana impreza PIFS dla firm świadczących usługi rozwojowe za nami – w minioną środę odbyła się konferencja Łódzkie Usługi Rozwojowe 2017. Dopisali uczestnicy – ponad 80 osób, w większości właściciele i managerowie regionalnych firm świadczących usługi rozwojowe oraz znakomici prelegenci i uczestnicy panelu eksperckiego, którzy...
 
30.06.2017
Za nami 1. Wielkopolskie śniadanie biznesowe dla firm szkoleniowych PIFS, spotkaliśmy się w kilkunastoosobowym gronie, aby porozmawiać o prawach autorskich w praktyce firm szkoleniowych, trendach i tendencjach na rynku, ale przede wszystkim o interesujących regionalne firmy tematach „bieżących”: system kwalifikacji, dystrybucja środków EFS via Baza Usług Rozwojowych...
 
22.06.2017
    Polska Izba Firm Szkoleniowych oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.zapraszają na konferencjęskierowaną do podmiotów świadczących usługi rozwojowe(m.in. szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring)                                 28.06.2017 (ŚRODA) - GODZ....
 
21.06.2017
Ważne projekty IBEInstytut Badań Edukacyjnych złożył propozycje projektów pozakonkursowych (POWER 2.13) mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, m.in. dotyczących wsparcia ministerstw w procesie wprowadzenia kwalifikacji do systemu oraz finansowania tworzenia kwalifikacji. Po dyskusji i zwerbalizowaniu wątpliwości niektórych...
 
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych Projekt Synergia Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy Standard Usługi Szkoleniowej
Wyszukiwarka firm
 
Współpracujemy z: