Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy ideę uczenia się#przez całe życie oraz kształcenia#społeczeństwa wiedzy
PIFS
 
Aktualności
14.12.2017
Jak już informowaliśmy, od ponad roku trwają prace Grupy roboczej ds. efektywności PO WER, której faktyczny obszar działania wykracza poza ten program i dotyczy również regulacji dotyczących wdrażania całego EFS w Polsce. Przy aktywnym udziale przedstawiciela Izby poszukuje się rozwiązań zwiększających efektywność udzielania wsparcia – na wokandzie...
 
07.12.2017
 Trwają przygotowania do III edycji wydarzenia, które jest inicjatywą środowisk zajmujących się wspieraniem uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej, prorozwojową przestrzenią do dyskusji zarówno o osiągnięciach i wyzwaniach jakie przed nimi stoją, również na styku z przedsiębiorcami. Ponownie spotykamy się w Łodzi w...
 
07.12.2017
Szanowni Członkowie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych,Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie Komisji Jakości Polskiej Izby Firm Szkoleniowych które odbędzie się 13.12 (środa) g. 12.00 w biurze PIFS, przy ul. Londyńskiej 19 w Warszawie.Komisja ds. Jakości aktywnie działa na rzecz ciągłego podnoszenia jakości usług szkoleniowo-rozwojowych na polskim rynku, dbając...
 
06.12.2017
Zapraszamy do udziału w kolejnej z cyklu konferencji regionalnych pt. „ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI – WSPÓŁPRACA NA RZECZ KWALIFIKACJI”organizowanych przez IBE. W dniu 15 grudnia 2017 r.spotykamy się w Rzeszowie,Hotel Rzeszów, Aleja Piłsudskiego 44. Konferencja skierowana jest do pracodawców, organizacji branżowych, przedstawicieli samorządu...
 
29.11.2017
W dniu 24 listopada br. na stronie www.serwis.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ukazał się komunikat PARP informujący o uruchomieniu procesu blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań informacyjnych wynikających z Regulaminu BUR. PARP uzasadnia podjęte kroki koniecznością podniesienia poziomu poprawności i czytelności informacji o usługach. Z uwagi na możliwe...
 
27.11.2017
Przypominamy, że w ramach nadzoru nad spełnianiem przez Państwa wymagań standardu SUS 2.0 w okresie ważności certyfikatu, DEKRA przeprowadza sprawdzenie utrzymania i doskonalenia działań firmy na zgodność ze standardem, a także oceny ewentualnych działań naprawczych będących wynikiem poprzedniego audytu.Audyt nadzoru polega na zdalnej weryfikacji przez audytora DEKRA...
 
Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Rozwojowych Projekt Synergia Standard Usługi Szkoleniowej
Wyszukiwarka firm