Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy nowe myślenie w uczeniu dorosłych:#^Najważniejsze jest to, co osoba powinna wiedzieć,#umieć, rozumieć po danym procesie uczenia.#Program i czas w nim spędzony#ma drugorzędne znaczenie$
 
Organy Statutowe

Zgodnie z obowiązującym statutem PIFS (Art. 11. pkt.1.):
 

1. Organami Izby są:
1) Walne Zgromadzenie ;
2) Rada;
3) Zarząd ;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja Rozjemcza.
2. Wyboru organów Izby dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. Tryb wyborów Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej określa ordynacja wyborcza przyjmowana przez Walne Zgromadzenie w drodze odrębnej uchwały.
3. Kadencja Rady i Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej trwa trzy lata, z tym że pierwsza kadencja organów Izby trwa jeden rok.
4. Działalność w organach Izby opiera się na społecznej pracy ich członków. Wyjątkiem od tej zasady jest możliwość przyznania przez Radę wynagrodzenia członkom Zarządu.
5. Członkowie organów Izby są zobowiązani reprezentować interesy wszystkich członków Izby
6. Rada, w zależności od potrzeb, określa zasady oraz formy zwrotu kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w pracach organów Izby przez ich członków.
7. Wygaśnięcie mandatu członka organów Izby następuje z chwilą:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji;
2) upływu kadencji organu;
3) śmierci.
8. Z ważnych przyczyn (w tym z powodu nieprzestrzegania Regulaminu pracy organów Izby) w czasie trwania kadencji poszczególni członkowie organów mogą być odwołani ze składu danego organu przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Walnego Zgromadzenia w tych sprawach są podejmowane zwykłą większością głosów.
9. Do wyborów uzupełniających członków organów Izby stosuje się odpowiednio ordynację wyborczą.
10. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu Izby organ działa nadal do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia chyba, że liczba członków organu będzie mniejsza niż minimalna liczebność tego organu wskazana w Statucie.

 

poleć znajomemu wersja do druku
O Izbie Statut PIFS Organy Statutowe Rada Zarząd Komisja Rewizyjna Komisja Rozjemcza Kodeks Dobrych Praktyk Komisje Struktury Regionalne Współpraca Materiały do pobrania Media o nas Złoty Flipchart Polityka Bezpieczeństwa
 
 
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Wyszukiwarka firm