Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy ideę uczenia się#przez całe życie oraz kształcenia#społeczeństwa wiedzy
PIFS
 
Historia Izby

Kluczowe wydarzenia z historii Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

  2018

15-16 lutego 2018 - 3. Kongres Edukacji Pozaformalnej w Łodzi

  2017

9 lutego 2017- II Webinarium „SUS 2.0 – Nowa Jakość w Edukacji”
10 lutego 2017 - Akademia Prawa PIFS - Śniadanie Biznesowe „Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce” „Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych”, Katowice
22 lutego 2017 - III Webinarium „SUS 2.0 – Nowa Jakość w Edukacji”
14 marca 2017 - Akademia Prawa PIFS - Śniadanie Biznesowe „Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce” „Ochrona danych osobowych w praktyce firm szkoleniowych” - Warszawa
15 marca 2017 - IV Webinarium „SUS 2.0 – Nowa Jakość w Edukacji”
23 marca 2017 - Seminarium konsultacyjne projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych
28 marca 2017 - "1.DOLNOŚLĄSKIE ŚNIADANIE BIZNESOWE DLA FIRM SZKOLENIOWYCH” - Wrocław
6 kwietnia 2017 - Seminarium konsultacyjne projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych
13 kwietnia 2017 - V Webinarium „SUS 2.0 – Nowa Jakość w Edukacji”
11 maja 2017 - Gala konkursu Książka dla Trenera 2016 Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu pod Patronatem PIFS
25 maja 2017 – Prezes Zarządu PIFS Radcą Krajowej Izby Gospodarczej na kadencję 2017-2021
2 czerwca 2017 - VII Webinarium „SUS 2.0 – Nowa Jakość w Edukacji”
7 czerwca 2017 - Konferencja PIFS "WYZWANIA DLA SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH", Wrocław
12 czerwca 2017 - Seminarium podsumowujące projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych
12 czerwca 2017 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIFS
29 września 2017 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIFS
29 września 2017 – Nowelizacja Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS


2016

14 stycznia 2016 r. – Wspólne posiedzenie Rady i Zarządu PIFS
16 marca 2016 - Warsztat PIFS pt. "Prawa autorskie w praktyce firm szkoleniowych", Warszawa
6 kwietnia 2016 - I spotkanie Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiego Kongresu Edukacji Pozaformalnej
21 kwietnia 2016 - Inauguracja Akademii Prawa PIFS - Śniadanie Biznesowe "Optymalizacja obciążeń podatkowych... Warszawa
12 maja 2016 - Akademia Prawa PIFS - Śniadanie Biznesowe - "Prawa autorskie w umowach cywilnoprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, Warszawa
20 maja 2016 - Akademia Prawa PIFS - Śniadanie Biznesowe „Optymalizacja obciążeń podatkowych..." - 20 maja br. godz. 10:30, Katowice
14 czerwca 2016 - Akademia Prawa PIFS - Śniadanie Biznesowe „ Ochrona praw autorskich w Internecie” , Warszawa
16 czerwca 2016 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PIFS
23 czerwca 2016 r. – II Ogólnopolski Kongres Edukacji Pozaformalnej w Łodzi
23 czerwca 2016 r. – Powołanie Porozumienia "Sojusz na rzecz Edukacji Pozaformalnej
13 lipca 2016 - Prezes Zarządu PIFS członkiem Rady Interesariuszy ZSK
21 lipca 2016 -  
Akademia Prawa PIFS - Śniadanie Biznesowe „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających” Katowice
1 sierpnia 2016 - SUS 2.0 PIFS na liście certyfikatów upoważniających do wpisu do RUR
2 sierpnia 2016 - Akademia Prawa PIFS - Śniadanie Biznesowe „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych- wyzwania dla wykonawców oraz zamawiających” Warszawa
15-16 września 2016 – Udział PIFS w dbacie w ramach
XVI Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
23 września 2016 - Certyfikat SUS 2.0 nr 1 przyznany!

Październik 2016 - Wydanie Biuletynu SUS 2.0
14 października 2016 - Wsparcie we wdrożeniu SUS 2.0 i przygotowanie do audytu – pomoc eksperta
23 listopada 2016 - Akademia Prawa PIFS - Śniadanie Biznesowe „Nowe prawo zamówień publicznych w praktyce” Warszawa
29 listopada 2016 - Polska Izba Firm Szkoleniowych oraz Instytut Analiz Rynku Pracy na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych opracowują projekt 
Sektorowej Ramy Kwalifikacji Usług Rozwojowych
9 grudnia 2016 – Konferencja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pt. „Śląskie inwestuje. Jak finansować szkolenia i doradztwo dla firm?" - Prezentacja PIFS – Joanna Pauly
14 grudnia 2016 - Międzysektorowa konferencja #2 „2014-2020 - wyzwania dla rozwoju edukacji pozaformalnej w województwie śląskim”, Gliwice

Grudzień 2016 - opracowanie Poradnika ZSK – „Firmy sektora usług rozwojowych w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

  2015

styczeń - rezygnacja Adama Krausa z funkcji Pełnomocnika Zarządu PIFS w woj. śląskim
styczeń - seminarium Polskiej Izby Firm Szkoleniowych zatytułowane "Rynek szkoleń – wyzwania 2015" w Łodzi
luty - XVI Warsztaty PIFS
luty - Gala 10 lecia PIFS
luty - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS, prezesem Zarządu zostaje Piotr Piasecki
maj - Minister Gospodarki Janusz Piechociński przyznał Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych odznakę honorową za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej
maj - Polska Izba Firm Szkoleniowych udzieliła patronatu dla konferencji "PO WER dla firm, które chcą zyskać moc",której Organizatorem spotkania był Puls Biznesu
czerwiec - Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIFS
czerwiec - PIFS jest Patronem XV Forum Edukacyjnym Małych i Średnich Przedsiębiorstw
sierpień - List PIFS wraz z 16 organizacjami wystosowała do Prezesa Rady Ministrów w sprawie ZSK
wrzesień - Spotkanie Regionalne PIFS we Wrocławiu
listopad
Spotkanie Regionalne PIFS w Katowicach
grudzień - Seminarium informacyjne PIFS pt. "Umowy o dzieło - kontrola ZUS"

  2014

luty - spotkanie Integracyjne dla członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w hotelu Mirage i Gloria
luty - XIII Warsztaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
kwiecień - XIV Warsztaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
czerwiec - Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków PIFS
czerwiec - rezygnacja Anny Kępki z funkcji Wiceprezesa Zarządu PIFS
czerwiec - rezygnacja Andrzeja Jani z funkcji Wiceprezesa Zarządu PIFS
czerwiec - wybór Joanny Kasprzak-Dżyberti na nowego Pełnomocnika Zarządu PIFS w woj. dolnośląskim i woj. opolskim
sierpień - wybór Radosława Flugela na Pełnomocnika Zarządu PIFS w woj. lubuskim
sierpień - odwołanie Szymona Boruckiego Pełnomocnika Zarządu PIFS w woj. pomorskim
październik - przejęcie obowiązków przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Zawodowego przez Magdalenę Karaś z Fundacji VCC
październik - przejęcie obowiązków przewodniczącego Komisji ds. Jakości przez Mateusza Łętowskiego z Centrum Edukacji Zawodowej Cargo Sp. z o.o.
październik - wygaśnięcie Pełnomocnictwa Andrzeja Jani z funkcji Pełnomocnika Zarządu PIFS w woj. małopolskim
październik - XV Warsztaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
listopad - rezygnacja Ewy Machoń z funkcji Pełnomocnika Zarządu PIFS w woj. wielkopolskim
listopad - organizacja Kongresu Edukacji Pozaformalnej 26 listopada
grudzień- Powstanie Grupy Regionalnej z woj. mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego

  2013

styczeń - stanowisko PIFS z 4 stycznia br. w sprawie projektu systemu zapewniania jakości usług rozwojowych, świadczonych przez instytucje edukacyjne
styczeń - Ireneusz Górecki Prezes PIFS zaostał członkiem Komisji Programowej Walnego Zgromadzenia KIG
luty
- Przedstawiciele PIFS w Wojewódzkich Radach Zatrudnienia, Bożena Ziomek - Pełnomocnik Zarządu PIFS w woj. Warmińsko-Mazurskim, Tomasz Krutina – Pełnomocnik Zarządu PIFS w woj. Świętokrzyskim, Bożena Ziemniewicz - Pełnomocnik Zarządu PIFS w woj. Łódzkim.
luty - XI Warsztaty PIFS w Rawie Mazowieckiej
luty - marzec - Izba prowadzi Badanie Potencjału Firm Członkowskich PIFS za rok 2012
kwiecień - Spotkanie PIFS z Organizacjami Zrzeszającymi Trenerów
kwiecień - sonda wśród członków PIFS - kryteria oceniające firmy szkoleniowe w nowej perspektywie finansowej
maj -  II Spotkanie PIFS z Organizacjami Zrzeszającymi Trenerów
czerwiec - Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS
czerwiec -  PIFS członkiem Partnerstwa "Kompetencje 2030"
czerwiec - III Spotkanie PIFS z Organizacjami Zrzeszającymi Trenerów
czerwiec - Izba partnerem wspierającym przedsięwzięcie Ogólnopolskiego Testu Języka Angielskiego w trzech miastach w województwie łódzkim: Łodzi, Zgierzu i Aleksandrowie Łódzkim
lipiec - pozyskanie interpretacji prawnej, której przedmiotem jest analiza kwalifikacji umowy na prowadzenie szkoleń na gruncie doktryny prawa cywilnego i aktualnego orzecznictwa; w tym ocena dopuszczalności i prawidłowości generalnego uznania każdej umowy o szkolenie za umowę o świadczenie usług, do której, na podstawie art. 750 k.c., mają odpowiednie zastosowanie przepisy o umowie zlecenia
lipiec - sondaż wśród członków PIFS w sprawie umów o dzieło na prowadzenie szkoleń
lipiec - nawiązanie współpracy z TUiR Allianz Polska S.A., w ramach której dla członków PIFS zaoferowane zostało Ubezpieczenie od sporów z US i ZUS dla członków PIFS
lipiec - październik PIFS aktywnym uczestnikiem procesu opracowywania standardów, między innymi związanych z branżą szkoleniową
sierpień - sondaż wśród firm członkowskich w celu zbadanie skali problemu dotyczącego formułowania zapytań ofertowych w projekcie realizowanym w ramach POKL na Mazowszu
wrzesień - wydanie Katalogu Szkoleń – jesień 2013, który zawiera ofertę szkoleniową, firm zrzeszonych w PIFS
wrzesień-październik - uczestnictwo w konsultacjach społecznych Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER), który jako program krajowy będzie koncentrował się na poprawie ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych. Program będzie finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
październik - Pierwsze spotkanie organizacyjne w ramach przygotowań do Kongresu Edukacji Pozaformalnej
październik - PIFS członkiem Dolnośląskiej Rady Gospodarczej
listopad – Drugie spotkanie organizacyjne w ramach przygotowań do Kongresu Edukacji Pozaformalnej
listopad – zaproszenie PIFS do udziału w projekcie pilotażowym Partnerstwa z organizacjami pracodawców i Instytutem Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu
listopad - XII Warsztaty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
grudzień – pierwsze spotkanie organizacyjne z Dyrektor Anną Świebocką-Nerkowską w PARP. Ustalenie termin Kongresu na dzień 26 listopada 2014 r., w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także zabezpieczenie wsparcia finansowego ze strony PARP na realizację części działań na poczet przygotowania Kongresu.
grudzień - spotkanie regionalne członków PIFS w Poznaniu
grudzień - rezygnacja z funkcji Pełnomocnika Zarządu PIFS w woj. dolnośląskim

2012

styczeń - Izba przekazała do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oficjalne stanowisko w sprawie pakietu rozporządzeń dotyczących polityki spójności 2014-2020 i stanowiska Rządu RP
styczeń - Izba prowadzi badanie potencjału firm członkowskich
marzec - uruchomienie biura Izby (Londyńska 19 lok. 1)
marzec – IX Warsztaty oraz I Otwarte Zawody Narciarskie o Puchar Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w Spytkowicach
Marzec - konferencja prasowa poświęcona raportowi HRP "End of Financial Support. Przyszłość rynku szkoleń w Polsce." Partnerami wydarzenia Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych
marzec - Izba przedstawiła wyniki badania potencjału członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych za rok 2011
marzec - Nowy Pełnomocnik Zarządu PIFS w woj. lubelskim
kwiecień - udział Izby w konferencji „Kapitał ludzki dla rozwoju Polski”na której po raz pierwszy zaprezentowano wyniki II tury badań BKL
kwiecień - II edycja bezpłatnego dyżuru mailowego ekspertów podatkowych Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych, w trakcie którego można drogą mailową zadawać pytania związane z nowelizacją z 2011 r. ustawy o podatku VAT w zakresie zwolnień dot. usług szkoleniowo-edukacyjnych
kwiecień - nowy Pełnomocnik Zarządu PIFS w woj. pomorskim
kwiecień - PIFS podpisał porozumieniepod nazwą Forum Partnerów Społeczno – Gospodarczych Województwa Dolnośląskiego. Forum powołane w Krzyżowej jest pierwszym w Polsce Porozumieniem Partnerów Społeczno-Gospodarczych. Bardzo ważnym aspektem działań Forum będzie współpraca i udział w konsultacjach społecznych w regionie nad Nową perspektywą finansowa 2014 – 2020
maj - Izba rozpoczęła cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji zdziałem przedstawicieli IBE Spotkania odbędą się: 14.05 – Poznań, 15.05 – Wrocław, 29.05 – Lublin, 30.05 – Łódź
maj - badanie ankietowe PIFS - kryteria w przetargach i konkursach
maj - stanowisko PIFS w sprawie nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług
maj - Interwencja PIFS w sprawie kursów językowych w ramach poddziałania 9.6.2 PO KL
czerwiec - ciąg dalszy cyklu bezpłatnych spotkań informacyjnych na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji z udziałem przedstawicieli IBE: 05.06 – Bydgoszcz, 25.06 – Katowice, 26.06 – Kraków
czerwiec - Małopolski Dzień Uczenia się 2012
czerwiec - Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS
lipiec - stworzeniena stronie internetowej PIFS, w części zastrzeżonej tylko dla członków archiwum newsletterów
lipiec - Konsultacje wytycznych dla projektodawców w ramach konkursu "HeRosi organizacji" zakończone ( Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uwzględniła większość z uwag zgłoszonych przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych)
sierpień - Izba przesłała do Ministerstwa Finansów stanowisko do Projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych
wrzesień - sukces Izby - Nie będzie obowiązku używania kas fiskalnych przez firmy szkoleniowe
wrzesień - List otwarty Polskiej Izby Firm Szkoleniowych do Jarosława Kaczyńskiego, Prezesa Prawa i Sprawiedliwości
wrzesień - Badanie ankietowe – Izba wobec wdrażania PRK
wrzesień - X Warsztaty Strategiczne PIFS Kuźnia Napoleońska Paprotnia
październik - Izba zaczyna przyjmować oświadczenia firm o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS 2013
październik - Izba oficjalnie członkiem Dolnośląskiej Rady Gospodarczej 
październik -Debata redakcyjna PIFS i Personelu Plus "Uczymy się uczyć"
październik - Pełnomocnik Zarządu PIFS w woj. świetokrzyskim
październik -  nowy Pełnomocnik Zarządu PIFS w woj. kujawsko-pomorskim
listopad -  debata KIG i PIFS: "Wysoka jaość szkoleń - jak ją uzyskiwac?"
listopad - Pełnomocnik Zarządu PIFS w woj. warmińsko-mazurskim  
grudzień - stanowiska PIFS w sprawie LLL i PRK 

2011 styczeń - współpraca PIFS z Ministerstwem Finansów w sprawie podatku VAT rozpoczęta!
styczeń - seminarium informacyjne na temat zmian podatku VAT w obszarze szkoleń w Warszawie
styczeń - seminarium informacyjne na temat zmian podatku VAT w obszarze szkoleń w Krakowie
styczeń - nowy Pełnomocnik Zarządu w województwie mazowieckim
styczeń - Konsultacje społeczne wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji rozpoczęte!
styczeń - E-learning w rytmie flamenco - wizyta przedstawicieli PIFS w Obserwatorium E-learningu przy uniwersytecie w Salamance
luty - konsultacje Małopolskiego Standardu Usługi Szkoleniowej z członkami PIFS
marzec - konferencja prasowa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i Krajowej Izby Gospodarczej pod nazwą „Chaos w szkoleniach”
marzec -  Izba pozyskał potwierdzenie interpretacji PIFS w sprawie związanej z podatkiem VAT
Marzec - Izba zorganizowała akcję udzielania odpowiedzi na pytania ws. VAT na szkoleniazwiązane z nowelizacją ustawy o podatku VAT w obszarze szkoleń. Na pytania członków Izby bezpłatnie odpowiadali eksperci z Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Krakowie
kwiecień - Izba pozyskała wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie miejsca świadczenia usług przez placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty)
kwiecień -
na stronie internetowej Izby zamieszczone zostało nowe narzędzie sondażowe, skierowane do wszystkich firm szkoleniowych w Polsce - Indeks Szkoleń
kwiecień -
Izba wystosowała do Premiera Rady Ministrów RP list otwarty dziewięciu organizacji w sprawie nowych zasad rozliczania VAT od usług szkoleniowych
maj –
VIII edycja Warsztatów PIFS w hotelu OSSA Congress & SPA niedaleko Rawy Mazowieckiej
maj - 
Izba prowadzi konsultacje w sprawie Standardu Usługi SzkoleniowejPIFS
maj - 
Izba rozpoczyna Kampanię Społeczną "Dni Uczenia się Dorosłych 2011" w Warszawie
maj - 
Izba organizuje spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w Poznaniu
maj -
Izba organizuje spotkanie informacyjne dotyczące Krajowych Ram Kwalifikacyjnych we Wrocławiu
czerwiec -
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS, prezesem Zarządu zostaje Ireneusz Górecki
czerwiec
- wybór nowego Zarządu
czerwiec -
Izba rozpoczęła promocję Standardu Usługi Szkoleniowej - realizacja Uchwały ZWZ w sprawie Standardu Usługi Szkoleniowej
sierpień -
Izba udostępniła członkom PIFS zestawienie interpretacji przepisów prawa podatkowegoDepartament Doradztwa Podatkowego Małopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych Sp. z .o.o.
sierpień
- Izba została oficjalnie Partnerem Wspierającym w ponadnarodowym projekcie „Europejskie forum rynku pracy Dolnego Śląska”, współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
październik
- kampania Społeczna Dni Uczenia się Dorosłych2011w Łodzi
październik -
nowa kolumna na stornie Izby„Nasi członkowie informują”
listopad
- Zarząd PIFS postanowił stworzyć Komisję Prawną
listopad
-  warsztaty "E-learning, a inne formy rozwojowe" dotyczące e-learningu, realizowane przez Komisję e-learning przy PIFS
grudzień - Izba zaczyna przyjmować oświadczenia firm o stosowaniu Standardu Usługi Szkoleniowej PIFS 2012
grudzień - Spotkanie przedstawicieli PIFS w Instytucie Badań Edukacyjnych              
2010

styczeń  - 5 -lecie istnienia Izby, uroczystość z wręczeniem nagród Zoty Flipchart dla ludzi przyczyniających się do rozwoju branży szkoleniowej
styczeń - konferencja w ramach projektu, podczas której prezentowane są wyniki badań PIFS i TNS OBOP sektora MŚP na Mazowszu
luty - Zarząd Izby przedstawia opinie w sprawie zmian VAT, PIT i Kodeksu Pracy
luty - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
marzec - warsztaty w ramach projektu dofinansowanego z EFS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”
kwiecień - seminarium w ramach projektu dofinansowanego z EFS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”
kwiecień - Izba wydaje drugą publikację  w ramach projektu dofinansowanego z EFS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”
maj - Dni Uczenia się Dorosłych 2010, druga edycja kampanii społecznej
maj - konferencja podsumowująca w ramach projektu dofinansowanego z EFS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”
czerwiec
- nowy Dyrektor Zarządzający Izby
czerwiec - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych

czerwiec
- spotkanie informacyjno-konsultacyjne zorganizowane przez PIFS i PARP dotyczące konkursu otwartego w ramach poddziałania 2.1.1 PO KL
czerwiec
- spotkanie Członków Założycieli "Partnerstwa na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim"
lipiec
-VAT na szkolenia – wizyta w MPiPS. Spotkanie przedstawicieli Izby z Czesławą Ostrowską, podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zagrożeń dla branży firm szkoleniowych, wynikających z zapisów projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
lipiec -
spotkanie Grupy Inicjatywnej Partnerstwa na Mazowszu
sierpień
-zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o VAT w części dotyczącej szkoleń - postulaty PIFS wysłuchane przez posłów!
sierpień
- Izba pozyskała nterpretację MPIPS nowych zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników
sierpień
- Izba oficjalnie w dolnośląskiej Regionalnej Sieci Tematycznej
wrzesień
- forum i piknik edukacyjny w Łodzi w ramach Dni Uczenia się Dorosłych 2010
wrzesień
- opinia Izby w sprawie Zasad Finansowania PO KL została przekazana do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
wrzesień
-bezpłatna konferencja poświęcona popularyzowaniu dobrych praktyk projektów szkoleniowych na Dolnym Śląsku, realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL. Spotkanie skierowane jest do firm z sektora MŚP, które zainteresowane są inwestowaniem w szkolenia i rozwój pracowników w ramach dostępnych środków unijnych

październik
– VII warsztaty Integracyjne PIFS w Serocku
październik -
konferencja: „Rozwiązania HR” Organizatorem konferencji jest wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. Partnerem Merytorycznym konferencji są: Serwis HR, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Polska Izba Firm Szkoleniowych
październik - kolejne działania Izby w sprawie nowelizacji ustawy o VAT
październik
- spotkanie członków „Partnerstwa na Mazowszu”
październik
-„Pomoc publiczna w szkoleniach” - seminarium PIFS w woj. dolnośląskim
październik
- Izba jednym z pomysłodawców, współinicjatorów regionalnego plebiscytu Konkursu „Inwestycje w Kapitał Ludzki – Najlepsze projekty EFS na Dolnym Śląsku”
październik
- konferencja o dobrych praktykach projektów Szkoleniowych
październik
-pierwsze posiedzenie Zarządu Partnerstwa na Mazowszu
listopad
-wznowienie działalności Komisji ds. EFS w PIFS
listopad
-Izba wspólnie z Komisją ds. e-learningu oficjalnie rozpoczęła nowy projekt „E-learning w rytmie flamenco, wizyta Polskiej Izby Firm szkoleniowych w Obserwatorium E-learningu przy uniwersytecie w Salamance”
listopad
- nowy Pełnomocnik Regionalny w woj. opolskim
listopad
- konferencja otwierająca Debatą społeczną nad modelem Krajowych Ram Kwalifikacji
grudzień -
seminarium informacyjne na temat zmian podatku VAT w obszarze szkoleń w Warszawie

2009 styczeń  - VI Warsztaty Integracyjne w Ciechocinku           
styczeń - Izba przekroczyła liczbę 300 firm członkowskich
luty - Izba zrealizowała Projekt badawczy na zlecenie PARP pod nazwą „Diagnoza luk kompetencyjnych trenerów”
marzec - Izba rozpoczyna realizację pierwszego, dużego projektu dofinansowanego z EFS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”
marzec - uruchomienie przebudowanej strony internetowej Izby
maj - Dni Uczenia się Dorosłych 2009
czerwiec - konferencja inaugurująca w projekcie dofinansowywanym z EFS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim” z udziałem ministra M. Boniego
czerwiec - wybór nowego Zarządu PIFS
październik - konferencja dla administracji w ramach projektu dofinansowanego z EFS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim” z udziałem przedstawicieli MRR i PARP
listopad - PIFS i TNS OBOP prowadzą badania sektora MŚP na Mazowszu w ramach projektu dofinansowanego z EFS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”
listopad - wspólne obrady organów Izby w Falentach, wypracowanie nowej misji oraz obszarów działalności Izby
grudzień - Izba wydaje pierwszą publikację  w ramach projektu dofinansowanego z EFS pod nazwą „Partnerstwo na rzecz adaptacyjności w regionie mazowieckim”
2008
styczeń - IV Warsztaty Integracyjne w Ryni
czerwiec - IV Walne Zgromadzanie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
sierpień - powołanie komisji Coachingu
wrzesień (19 - 21) - V Warsztaty Integracyjne  w Serocku
grudzień - powołanie komisji e-learningu             
2007
styczeń  (12-14) - III Warsztaty Integracyjne w Podlesicach
kwiecień  - Izba zrealizuje na zlecenie PARP projekt badawczy dotyczący trenerów w Polsce
czerwiec  - III Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS             
2006
marzec - II warsztaty integracyjne, Bronisławów k/Wolborza - zostały odwołane
kwiecień - II Zwyczajne Walne Zgromadzenie PIFS, prezesem zarządu zostaje Piotr Piasecki
październik - przeniesienie biura Izby na ul. Bracką 25             
2005 luty - rejestracja sądowa Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
marzec -zatwierdzenie logo PIFS
maj -uruchomienie biura Izby (Mokotowska 49)
czerwiec - I Warsztaty Integracyjne PIFS
listopad - uruchomienie strony internetowej Izby w nowej, rozszerzonej wersji             
2004 wrzesień – grupa inicjatywna rozpoczyna prace
październik  – pierwsze spotkanie ponad 100 firm szkoleniowych
październik – grudzień  2004 – przygotowanie kongresu
listopad – uruchomienie pierwszej strony internetowej Izby
grudzień – kongres założycielski PIFS i I Walne Zgromadzenie

 

poleć znajomemu wersja do druku
O Izbie Preambuła Cele Struktura Statut PIFS Organy Statutowe Kodeks Dobrych Praktyk Komisje Struktury Regionalne Współpraca Materiały do pobrania Media o nas Złoty Flipchart Polityka Bezpieczeństwa
 
 
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Wyszukiwarka firm