Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Lifelong learning:#^Wszelkie działania związane z uczeniem się#przez całe życie, zmierzające do poprawy#poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji#w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej#i (lub) związanej z zatrudnieniem.$
Komisja Europejska – Bruksela 2001
 
Artykuły
Pracownik nie uniknie nauki dla dobra firmy
 
Przedsiębiorcy zyskają podstawę do wysyłania podwładnych na szkolenia, a następnie ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów z Funduszu Pracy. Przygotowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nowelizacja kodeksu pracy przewiduje wprowadzenie obowiązku udziału w szkoleniu przez pracownika, jeśli zostało ono zaplanowane i w całości opłacone przez pracodawcę.
Więcej

...............................................................
 

Podwładny odrabia szkolenie
 
Podwładny nie uwolni się od obowiązku zwrotu kosztów nauki sfinansowanej przez jego firmę - informuje dziennik Rzeczpospolita, podając ostatnie rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego zapadło 16 grudnia 2008 r. w sprawie Tomasza K. (I PK 104/08), który po odbyciu szkoleń i praktyk na koszt zatrudniającej go firmy, odszedł z niej przed upływem zapisanego wcześniej w umowie o pracę czasu.
Wyrok Sądu Najwyższego jednoznacznie wskazuje, że w przypadku zmiany pracodawcy, pracownik zwraca zapisaną w umowie kwotę kosztów szkolenia lub odrabia, jednak maksymalnie w okresie 3 lat. Warto odnotować również, że Sąd najwyższy w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że sądy nie miały obowiązku sprawdzać, czy koszty szkolenia, jakie firma wpisała do umowy, odpowiadały rzeczywistym wydatkom. Zdaniem sądu taka kwota wynikała z umowy, którą podpisał pracownik, nie było więc podstaw do jej kwestionowania w czasie procesu. Obecnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pracuje - jak informuje Rzeczpospolita - nad nowelizacją przepisów kodeksu pracy, na podstawie których zostało wydane rozporządzenie z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, które mają stracić moc 10 kwietnia  2010 r. W myśl nowelizacji kodeksu pracy po zmianie wszystkie regulacje dotyczące szkoleń pracowników znajdą się wyłącznie w kodeksie. Jeśli firma zobowiąże się do sfinansowania kosztów szkolenia oraz udzieli pracownikowi wolnego na czas nauki w ciągu dnia pracy, a także w weekendy, wówczas zatrudniony nie będzie mógł odmówić udziału w kursie. W nowych przepisach zostanie zachowana zasada, że umowę szkoleniową pracownik będzie odpracowywał maksymalnie trzy lata.

........................................................................................
 

Szkolimy się na potęgę

Większe wymagania wobec firm i negocjowanie stawek - tak. Ale nie zmniejsza się zapotrzebowanie na szkolenia w firmach. Wręcz przeciwnie, wielu szefów szkoli się dodatkowo: pod kątem przetrwania kryzysu. Bezpłatne kursy i szkolenia. Wydawałoby się, że w czasie, gdy wiele firm ledwo wiąże koniec końcem, wydatki na szkolenia będą tymi, z których najłatwiej zrezygnować przy okrojonym budżecie. Tym bardziej, że jesteśmy przyzwyczajeni do narzekań pracowników, którzy skarżą się, że służbowe szkolenia to nuda i przykry obowiązek. Tymczasem - przekonują fachowcy - jest zupełnie inaczej. Rynek szkoleń w Polsce przechodzi delikatne przeobrażenia, ale nie jest to ani zapaść, ani totalna rewolucja.

............................................................................

 
Czy odwołanie może być skuteczne?

Informacja o odrzuceniu naszego projektu w wyścigu o unijne pieniądze jest zawsze trudna do zaakceptowania. Oto dowiadujemy się, że idą na marne nasze długie i żmudne starania, aby skompletować na czas wymagane dokumenty, przejść wszystkie procedury konkursowe, sprostać wymogom instrukcji i regulaminów.

......................................................................................
  

Co to są rezultaty projektu?

Każdy kto starał się kiedykolwiek o środki Europejskiego Funduszu Społecznego wie, że napisanie projektu to nie lada sztuka. Bez pomocy specjalistów przejście przez tysiące stron wytycznych nie należy do najprzyjemniejszych zajęć. Decyzja o realizacji projektu to oprócz szeregu wyborów dotyczących celu i grupy docelowej także planowanie działań i ich rezultatów.
Więcej

 ...................................................................................

Kiedy szef powinien być coachem?

 
Coaching ze względu na swoją specyfikę, a przede wszystkim na unikalną relację pomiędzy coachem i osobą poddaną coachingowi jest z reguły procesem zarezerwowanym dla zewnętrznych konsultantów. Wydaje się, że w żaden sposób coaching nie może zmieścić się w ramach hierarchicznej struktury i sztywnej relacji przełożony - podwładny. Jednak ze względu na swoją wysoką efektywność powinien znaleźć się w tej relacji. Czyż nie chcielibyśmy aby nasz szef był dla nas coachem? Więc spróbujmy zmienić pytanie i zamiast „czy" spróbujmy zapytać „w jakich obszarach" szef powinien być coachem dla swoich podwładnych"?
 
Na początek szkolenie (91 kB), Wywiad z Piotrem Piaseckim, prezesem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (20 stycznia 2006 r.
Jak wybrać firmę szkoleniową autor:  Piotr Piasecki (105 kB), współpraca z firmą szkoleniową dotyczy wielu aspektów począwszy od wyboru tej właściwej, a kończąc na ocenie efektów jej pracy.
Współpraca z firmą szkoleniową na etapie projektowania oraz realizacji projektu
autor:  Piotr Piasecki (390 kB), pierwsza publikacja w miesięczniku EDS, artykuł dotyczy obszaru projektowania i realizacji projektu szkoleniowego (rozwojowego). 
 
-----------------------------
Polska Izba Firm Szkoleniowych prosi o nadsyłanie na adres Biura Izby w Warszawie tekstów związanych z teorią i praktyką szkoleniową, wraz z krótką notką biograficzną autora (autorki). Jednocześnie Biuro PIFS zastrzega sobie prawo do niepublikowania nadesłanych tesktów bez podawania powodów takiej decyzji.
------------------------------

Strona: «123
poleć znajomemu wersja do druku
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.