Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
^Problem z przyszłością polega na tym,#że zazwyczaj przychodzi kiedy#nie jesteśmy na nią gotowi.#Tym bardziej ważne jest podejmowanie wysiłku#na rzecz własnego rozwoju i tworzenia zdolności#dostosowania się do nowej sytuacji$
 
Artykuły
Firmy szkoleniowe ratują się unijnymi pieniędzmi

Przedsiębiorcy drastycznie ścięli wydatki na szkolenia. Wiele firm szkoleniowych stoi u progu bankructwa. Tylko e-szkolenia przeżywają boom. E-learning może być tańszy i skuteczniejszy, ale pod pewnymi warunkami, m.in. trzeba osiągnąć odpowiednią skalę szkolenia. Widać, że w tym roku rynek e-learningu wzrośnie, w przeciwieństwie do rynku szkoleń tradycyjnych – mówi Joanna Schmidt z Edustacji.pl.
Szczegóły

.................................................................................................

Studia i szkolenia zamiast bezrobocia

Starosta będzie miał 14 dni na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie  szkoleń odbywanych w czasie przestoju w firmie. Ministerstwo Pracy przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów nauki, składek na ubezpieczenia społeczne oraz stypendiów.Nowe przepisy są uzupełnieniem tzw. ustawy antykryzysowej. Zgodnie z tą ustawą (czeka na podpis prezydenta), przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych otrzyma 80 proc. kosztów szkolenia lub studiów podyplomowych podjętych przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wsparcie dla jednego pracownika nie może przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.Oprócz pieniędzy na podnoszenie kwalifikacji fundusz opłaci stypendia pracowników, którzy zdecydowali się na szkolenie lub studia podyplomowe. Środki na stypendium wraz z dofinansowaniem części składek na ubezpieczenie społeczne zostaną przekazane pracodawcom.  
Więcej
 

.................................................................................................

Nie dyskryminuj personelu przy szkoleniach

 
Przepisy nakazują równe traktowanie pracowników w zakresie awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Sympatie osobiste szefa nie mogą wpłynąć na sposób traktowania podwładnych.
Właściwe traktowanie wszystkich pracowników powinno mieć miejsce w tym zakresie bez względu na stosunek pracodawcy do konkretnego pracownika. Wybór osób, którym firma udziela awansu i proponuje szkolenia, musi się opierać na obiektywnych, jawnych, rzeczowych i jednoznacznych kryteriach pozostających w związku z charakterem awansu lub szkolenia. W innym bowiem wypadku pracownik zostaje bezprawnie pozbawiony praw przysługujących pozostałym pracownikom będącym w takiej samej sytuacji jak on.
Więcej

.................................................................................................

Sukcesy i porażki e-learningu

 
E-learning często jest postrzegany przez firmy jako nowinka na rynku szkoleń, szczególnie na wstępnym etapie rozmów z dostawcami, kiedy odbiorca nie poznał jeszcze korzyści płynących z wykorzystania tego narzędzia. Dla organizacji, które wdrożyły tego typu rozwiązanie, sprawa jest oczywista - właściwie wdrożony i właściwie stosowany e-learning działa i przynosi efekty. Komisja e-learningu działająca przy Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych zorganizowała debatę poświęconą tej formie szkoleń. Spotkanie odbyło się 6 maja br. w Warszawie.
Więcej

.................................................................................................

Instytucje szkoleniowe blokują odwołania firm

 
Wbrew rekomendacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego część instytucji przyznających unijne granty nie opracowała procedury, która pozwala na odwołanie się od decyzji o nieprzyznaniu dotacji. 
Nadal nie wszystkie osoby ubiegające się o 40 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozwój własnego biznesu mogą odwołać się od decyzji odmawiającej im wsparcia. Niektórzy pośrednicy przyznający dotacje nie przewidzieli bowiem procedury odwoławczej w swoich regulaminach.GP interweniowała w tej sprawie w kwietniu tego roku. W piśmie z 23 kwietnia Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zobowiązało urzędy marszałkowskie i wojewódzkie urzędy pracy do uwzględnienia procedury odwoławczej w nowych konkursach dla operatorów. Z tymi pośrednikami, którzy realizują projekty na starych zasadach, wojewódzkie urzędy pracy (WUP) i urzędy marszałkowskie miały negocjować zmiany w ich regulaminach. Jednak, jak ustaliła GP, nie wszystkie instytucje szkoleniowe zastosowały się do rekomendacji MRR. Procedury odwoławczej nie opracowała np. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego. Regulaminu odwołań nie ma także rzeszowskie Towarzystwo Altum, które jeszcze nie dokonało podziału dotacji. Specjalnej puli na odwołania nie otrzymuje żaden z operatorów. MRR nie przesądziło też, w jaki sposób instytucje szkoleniowe powinny zapewnić prawo do odwołania się. Urzędy marszałkowskie i WUP pozostawiły więc im dużą dowolność. WUP w Olsztynie wymaga dwustopniowej procedury odwoławczej: ubiegający się o dotacje składają protest najpierw do operatora, a następnie do WUP. Inne zasady obowiązują natomiast w Łodzi. Skarżący się na decyzje operatora mogą się odwołać tylko do operatora. MRR zapowiada, że we wrześniu wprowadzi zalecenia dotyczące dotacji. Zgodnie z nią powtórnej oceny biznesplanu przygotowanego przez osobę ubiegającą się o dotację będą dokonywać inne osoby niż te, które oceniały go wcześniej.
Źródło: GP

........................................................................................

poleć znajomemu wersja do druku
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.