Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Lifelong learning:#^Wszelkie działania związane z uczeniem się#przez całe życie, zmierzające do poprawy#poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji#w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej#i (lub) związanej z zatrudnieniem.$
Komisja Europejska – Bruksela 2001
 
 
13.09.2017

 

W dniu wczorajszym zostało podpisane porozumienie o współpracy Izby z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w zakresie wspierania inicjatyw dot. uczenia się przez całe życie poza systemem edukacji formalnej.


Fundacja jest krajowym operatorem portalu EPALE - pierwszej ogólnoeuropejskiej wielojęzycznej platformy internetowej skierowanej do specjalistów z zakresu uczenia się dorosłych. Korzystają z niej edukatorzy, szkoleniowcy, decydenci oraz naukowcy z obszaru uczenia się dorosłych – zapraszamy do rejestracji oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności.

EPALE to pierwsza ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych, m.in. szkoleniowców, edukatorów, decydentów, andragogów. Głównym celem platformy jest stworzenie dla kadry edukacji dorosłych przestrzeni do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy a przez to do doskonalenia swoich kompetencji. 

Uczysz dorosłych? Dołącz do społeczności

www.ec.europa.eu/epale/pl

EPALE umożliwia dostęp zarówno do aktualnych informacji o osiągnięciach i trendach oraz do najnowszych wytycznych, materiałów i wyników badań w sektorze edukacji dorosłych, jak również do czołowych, europejskich ekspertów w dziedzinie uczenia się dorosłych. Treści merytoryczne skupione są na platformie w pięciu głównych wątkach tematycznych związanych z edukacją dorosłych: wsparcie osoby uczącej się, środowisko uczenia się, umiejętności życiowe, jakość oraz polityki.

Najważniejsze elementy platformy to blog oraz biblioteka materiałów i opracowań na temat edukacji dorosłych a także kalendarz wydarzeń zawierający informacje o kursach, warsztatach, seminariach i konferencjach organizowanych w Europie dla specjalistów w obszarze edukacji dorosłych.

Platforma EPALE to także możliwość nawiązywania kontaktów z osobami z branży, wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji, publikowania i komentowania treści. To również doskonałe narzędzie do poszukiwania międzynarodowych partnerów do projektów.

DODATKOWE KORZYŚCI Z REJESTRACJI NA PLATFORMIE EPALE

  • Możliwość bezpłatnego publikowania informacji o organizowanych wydarzeniach w zakresie edukacji dorosłych.
  • Możliwość publikowania własnych treści, komentarzy, raportów oraz upowszechniania „dobrych praktyk”.
  • Kanał komunikacji i przestrzeń do dyskusji z instytucjami o podobnym profilu.  
  • Informacje o wydarzeniach europejskich skierowanych do kadry edukacji dorosłych można wykorzystać przy pisaniu projektów składanych na konkurs w ramach Akcji 1 „Mobilność edukacyjna” programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych.
  • Dzięki różnorodnym opracowaniom na temat strategii i wyzwań sektora Edukacji dorosłych oraz dostępowi do informacji o profilu potencjalnych partnerów projektów, użytkownicy platformy znajdą na niej inspirację przy opracowaniu projektów w ramach Akcji 2 „Partnerstwa strategiczne” programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych.
  • Informacje na platformie mogą być również wykorzystane przy opracowaniu koncepcji projektów dotyczących doskonalenia zawodowego (C-VET) w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+.

Ambasadorzy EPALE w Polsce

Beata Ciężka -  ewaluatorka, autorka i realizatorka szkoleń z zakresu ewaluacji (projekty edukacyjne), była wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej;

Edyta Długoń - ekspert w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych dla osób dorosłych, trener;

dr Monika Gromadzka - andragog, trener, konsultant. Pracuje w Katedrze Edukacji Ustawicznej i Andragogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Rady Wydziału 2016 – 2020;

Maria Idźkowska - wieloletnia działaczka społeczna. Współpracująca z Instytutem Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Obecnie działająca na rzecz rozwoju zawodowego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy w Warszawie;

dr Maria Jedlińska - główny specjalista ds. integracji społecznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Od 2007 roku współtworzy i koordynuje partnerski program WBP w Krakowie i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie pt. „Szkoła @ktywnego Seniora”;

dr Joanna Kic-Drgas - adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka wielu artykułów z zakresu metodyki oraz dydaktyki nauczania języków obcych;

Anna Kwiatkowska - magister inżynier informatyki. Od ośmiu lat współpracuje z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób  z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI);

Ewa Nowak-Koprowicz - związana z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W zakresie zainteresowań zawodowych współpracę z sieciami informacji europejskiej łączy z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi;

Piotr Peszko - inżynier chemik, pracownik uczelniany i korporacyjny, przedsiębiorca. Organizator konferencji EduCamp i założyciel studiów podyplomowych z e-Learningu w WSE. Autor bloga www.blog.2edu.pl;

Anna Sarnacka-Smith - konsultant HR, Master Certified DISC D3 Consultant, trener, autorka bloga www.disc.com.pl;

Daria Sowińska-Milewska -  trenerka, doradczyni, asesorka i realizatorka projektów edukacyjnych, działa w Stowarzyszeniu Trenerów Organizacji Pozarządowych www.stowarzyszeniestop.pl;

Dorota Szczepan - Jakubowska - psycholog biznesu, superwizor, trener, coach, mediator, prezes Grupy TROP, wraz z mężem Jacem Jakubowskim inicjatorka akcji społecznej;

Jolanta Wołągiewicz - współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Akademia plus 50 w Białymstoku, specjalistka do spraw edukacji i aktywizacji społecznej i kulturalnej osób starszych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski;

Renata Wrona - Trenerka rozwoju osobistego i Trenerka biznesu, Akredytowana Coach ICF, PR managerka;

Rafał Żak - trener, coach, autor, mówca. Autor książek „Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi” oraz „Nie myśl, że NLP zniknie”.

Platforma jest inicjatywną Komisji Europejskiej w ramach długoterminowego zobowiązania UE do promowania wysokiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu programu Erasmus+, sektor Edukacja dorosłych. Platforma EPALE zarządzana jest za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. W Polsce Krajowe Biuro EPALE mieści się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zapraszamy do polubienia polskojęzycznego profilu „EPALE Polska – uczenie się dorosłych” na Facebooku.

 
poleć znajomemu wersja do druku
 
wstecz
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.