Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy nowe myślenie w uczeniu dorosłych:#^Najważniejsze jest to, co osoba powinna wiedzieć,#umieć, rozumieć po danym procesie uczenia.#Program i czas w nim spędzony#ma drugorzędne znaczenie$
 
 
30.08.2017

W ślad za komunikatem jaki opublikowaliśmy w piątek, 25 sierpnia, oraz w nawiązaniu do komunikatu PARP  jaki ukazał się w serwisie BUR  PARP w dniu 28 sierpnia, przestawiamy stan naszej wiedzy i komentarz do zaistniałej sytuacji.

Informacja opublikowana przez PIFS w piątek, bazowała na informacji uzyskanej bezpośrednio z PARP, że w zaistniałej sytuacji uznaje nasze argumenty i przygotowuje rozwiązania szczegółowe. Niezwłocznie opublikowaliśmy komunikat w tej sprawie. W poniedziałek PARP zamieścił w serwisie BUR komunikat zawierający wiele istotnych deklaracji na temat trybu i zakresu audytu idących w dobrym kierunku i zgodnym z postulowanymi przez PIFS, ale bez wyraźnego stwierdzenia wprost o czasowym zawieszeniu audytów. Jednocześnie komunikat stwierdzał, że zainteresowane podmioty zostały o zmianach poinformowane bezpośrednio. Według informacji uzyskanych w PARP, operacyjnie przyjęto w stosunku do zaplanowanych audytów zróżnicowane podejście:

1. PARP uznał, ze audyty zaplanowane realizowane w terminach do 1 września włącznie, odbywają się na podstawie obowiązującego dotychczas stanu prawnego i nie zachodzi potrzeba jakichkolwiek ingerencji w tym zakresie. Takie podejście w zaistniałych okolicznościach może budzić wątpliwości, ale w ocenie PIFS, z formalnego punktu widzenia, jest dopuszczalne.

2. Do podmiotów w których termin audytów był wyznaczony na okres 2-8 września br. PARP skierował korespondencję przedstawiającą stan rzeczy i pozostawiającą wybór tym podmiotom – czy pomimo tych okoliczności są gotowe przystąpić do audytu w pierwotnie zaplanowanym terminie, czy też uważają , że w tej sytuacji audyt nie powinien się odbyć. W przypadku wyboru tego drugiego wariantu, podmioty zostały poproszone o zaproponowanie nowego terminu. W ten sposób PARP, nie zawieszając en bloc zaplanowanych audytów, przeniósł niejako na zainteresowane podmioty decyzje w tej sprawie, uznając jednocześnie ich prawo i podstawy do odmowy poddania się audytowi w pierwotnym terminie. W ocenie PIFS takie rozwiązanie, w przypadku gdy stosowne rozporządzenie nie wejdzie w życie 2 września, rodzi poważne ryzyko prawe – audyty po 2 września, nawet realizowane na prośbę zainteresowanych, nie będą miały postawy prawnej.

3. PARP powstrzymał się na razie z podobną korespondencją do podmiotów w których audyty miałyby się odbyć w kolejnych tygodniach września (od 11 września). Jest to związane z niepewnością, kiedy wejdzie w życie nowe rozporządzenie, które stanowić będzie nową, niezbędną podstawę prawną audytów podmiotów w BUR. Takie podejście wydaje się o tyle wątpliwe, ze niepewność co do nowej podstawy prawnej dotyczy w takim samym stopniu przypadków w pkt.2, a przedłużająca się niepewność, sprzeczne informacje w korespondencji od firm audytujących, nie sprzyjają przygotowaniu się do audytu. W ocenie PIFS jest oczywistym, że podmioty, które dotychczas nie otrzymały takiej informacji, będą miały prawo i podstawę do rozstrzygnięcia, czy chcą się poddać audytowi w pierwotnym terminie, czy zaproponować inny, dogodny dla nich termin, a PARP i podmiot audytujący będą zobowiązani taką decyzję uszanować.

Można zrozumieć, że poprzez przyjęcie „elastycznego” sposób podejścia do rozwiązania problemu PARP stara się ograniczyć perturbacje i kłopoty ze zrealizowaniem planu audytów, to jednak unikanie wprost zawieszenia audytów en bloc na pewien czas, co wydawało nam się jedynym słusznym i zaakceptowanym przez PARP rozwiązaniem, pogłębia chaos informacyjny, poczucie niepewności i przerzuca częściowo na podmioty audytowane skutki niezawinionej przez te podmioty sytuacji. Ze swej strony PIFS będzie nadal usilnie zabiegał o to, aby w możliwe najkrótszym czasie przywrócona została przejrzystość i jednoznaczność korespondencji, oraz wszelkich materiałów pomocniczych jakie PARP i firmy audytujące kierują do podmiotów wybranych do audytu. Chodzi tu zarówno o zgodność ze zmienionym stanem prawnym i właściwą podstawę prawną, ale także o uwzględnienie licznych uwag i zastrzeżeń dotyczących zakresu i formuły audytu, jakie PIFS przedstawił PARP.

PIFS deklaruje swoją otwartość w udzielaniu wszystkim zainteresowanym podmiotom, także tym, dotychczas niezrzeszonym w PIFS, niezbędnej pomocy, porady i aktualnej informacji.

Jeszcze w tym tygodniu planujemy kolejny komunikat, tym razem ukierunkowany na objaśnianie możliwych wariantów decyzyjnych po stronie podmiotów, a także zwrócenie uwagi na ograniczenia w zakresie udostępniania w toku audytu materiałów i dokumentów z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa i praw osób trzecich.

Informacje, opinie i zapytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: andrzej.lech@pifs.org.pl

Warszawa, 30 sierpnia 2017r.
 

 
poleć znajomemu wersja do druku
 
wstecz
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.