Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy nowe myślenie w uczeniu dorosłych:#^Najważniejsze jest to, co osoba powinna wiedzieć,#umieć, rozumieć po danym procesie uczenia.#Program i czas w nim spędzony#ma drugorzędne znaczenie$
 
 
21.06.2017

Ważne projekty IBE
Instytut Badań Edukacyjnych złożył propozycje projektów pozakonkursowych (POWER 2.13) mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, m.in. dotyczących wsparcia ministerstw w procesie wprowadzenia kwalifikacji do systemu oraz finansowania tworzenia kwalifikacji. Po dyskusji i zwerbalizowaniu wątpliwości niektórych członków KM dotyczących nieznajomości całej wizji IBE dot. projektów wspierających wdrożenie ZSK, Komitet podjął decyzję o przesunięciu akceptacji projektów na kolejnej posiedzenie w lipcu.
W/w projekty są bardzo istotne dla systemu kwalifikacji i Izby, pomogą „zagospodarować” wypracowaną przez PIFS sektorową ramę kwalifikacji i da szansę na sfinansowanie opracowania kwalifikacji interesujących naszych członków, dlatego też we współpracy z IBE zabiegaliśmy i będziemy zabiegać o zatwierdzenie tych projektów.

POWER 2.2 i VAT
Kolejna „zmiana akcji” w problemie z VAT – jeden z beneficjentów konkursu (Pracodawcy Pomorza i Kujaw), który otrzymał niekorzystną interpretację podatkową z Izby Skarbowej, nakładającą na niego obowiązek odprowadzenia podatku VAT od całej dotacji, uzyskał w WSA wyrok uchylający tą interpretację. Jest to o tyle ważne, że Ministerstwa Rozwoju i Finansów zarzuciły opracowanie instrukcji dla beneficjentów, która miała być opcją wyjścia z problemu, wg aktualnych ustaleń MF ma przygotować interpretację ogólną na bazie w/w wyroku WSA.

Ponadto Komitet dokonał uchylenia kryterium dostępu w konkursie 2.2 - dotyczy podpisanych i niepodpisanych umów w „problematycznym” konkursie, w którym nastąpiło opóźnienie podpisania umów i/lub realizacji projektów w związku z niekorzystnymi interpretacjami podatkowymi. Uchylone kryterium dostępu dotyczy obowiązku rozpoczęcia projektu do 9 miesięcy od złożenia wniosku.

Szkolenia i doradztwo dla kadr JST - 2017
W ramach działania POWER 2.10.1 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących, Komitet zaakceptował nowy plan działania na rok 2017, umożliwiający aplikowanie w konkursie firmom świadczącym usługi rozwojowe w partnerstwie z podmiotami, które posiadają zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Dyskusja z naszym udziałem umożliwiła „poluzowanie” wymogów dot. beneficjentów. Konkurs rusza w III kwartale 2017 roku, budżet 39 mln PLN.

Szkolenia i doradztwo dla kadr JST - 2018
W ramach działania POWER 2.10.3 Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – etap II, Komitet zaakceptował plan działania na rok 2018 – co daje Ministerstwu Edukacji Narodowej i Ośrodkowi Rozwoju Edukacji dodatkową możliwość wspierania JST w zarządzaniu oświatą. Planowane wsparcie w postaci doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty będzie realizowane m.in. przez podwykonawców wybranych w przetargach, co może być interesujące biznesowo dla niektórych naszych firm członkowskich. Projekt rusza w I kwartale 2018 roku, budżet 2,7 mln PLN.

 
poleć znajomemu wersja do druku
 
wstecz
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
trwa ładowanie...
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.