Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
^Lekcje nie są dawane, one są pobierane$.
Cesara Parese
 
 
18.05.2017

W ubiegłym tygodniu Komitet Monitorujący POWER, z udziałem przedstawiciela Izby przyjął zmiany w programie, z których część może być bardzo ciekawa dla naszej branży.

Uzupełniono program o nowe działania skierowane do przedsiębiorców, którzy do tej pory mogli być beneficjentami projektów jedynie w działaniach dotyczących szkoleń i doradztwa z partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. W ramach nowego celu POWER „Wzrost liczby przedsiębiorstw objętych działaniami służącymi poprawie zarządzania, rozwojowi kapitału ludzkiego oraz wspierającymi procesy innowacyjne” przewidziano działania mające na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych MMŚP:

  • szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem - 8 tys. osób;
  • szkolenia i doradztwo w zakresie procesów innowacyjnych (w tym firmy duże, do 25% uczestników) – 1,1 tys. osób;
  • szkolenia i doradztwo w zakresie procesów sukcesji w firmach rodzinnych – 1 tys. osób;
  • szkolenia i doradztwo w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji  (w tym firmy duże, do 25% uczestników) – 15 tys. osób;
  • wsparcie MMŚP w trudnościach lub ponownie podejmujących działalność gospodarczą (tzw. nowy start) – 1 tys. przedsiębiorstw.

Na w/w działania przewidziano kwotę 61 mln Euro.

Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w zakresie procesów innowacyjnych oraz w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji będą realizowane co do zasady z zastosowaniem podejścia popytowego. Podejście popytowe będzie stosowane względem szkoleń i doradztwa w ww. zakresie, w których istnieje wystarczająca oferta rynkowa.

Działania szkoleniowe i doradcze w zakresie rekomendowanym przez sektorowe rady ds. kompetencji będą wdrażanie zgodnie z zapotrzebowaniem zidentyfikowanym przez rady. W przypadku rad sektorowych ds. kompetencji powołanych w sektorach przemysłowych nacisk będzie położony na wsparcie szkoleniowe i doradcze również dla pracowników dużych przedsiębiorstw.

Szczególnie zwracamy Państwa uwagę na działania dot. wsparcia zarządzania przedsiębiorstwem, tzw. akademię managerską, której Izba była autorem i orędownikiem od rozpoczęcia prac nad programem operacyjnym POWER w 2011 roku. W zamyśle, poprawa zarządzania firmami MŚP miała był jednym z elementów warunkujących poprawne funkcjonowanie systemu popytowego dystrybucji środków EFS w regionach. Cieszymy się, że wreszcie nasza propozycja uzyskała akceptację Ministerstwa Rozwoju i Komisji Europejskiej, a także członków Komitetu Monitorującego. Oczywiście we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwem Rozwoju będziemy uczestniczyć w budowaniu ostatecznego kształtu w/w nowych działań.

Niestety w oczach członków Komitetu nie znalazła uznania poprawka dotycząca rozszerzenia grupy beneficjentów Działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku” o izby gospodarcze, o co od dawna wnioskowaliśmy wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą, więc jedynymi beneficjentami działania pozostaną partnerzy społeczni, do których zgodnie z definicją przyjętą w POWER izby gospodarcze się nie zaliczają.

 
poleć znajomemu wersja do druku
 
wstecz
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
trwa ładowanie...
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.