Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Promujemy ideę uczenia się#przez całe życie oraz kształcenia#społeczeństwa wiedzy
PIFS
 
 
14.03.2017

W województwie wielkopolskim pulę środków podzielono na subregiony, wybierając w każdym z nich jednego operatora:

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Poznaniu – region leszczyński, ok. 8,2 mln zł http://www.zdz.com.pl/rekrutacja/

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.W KONINIE – region koniński, ok. 8,5 mln zł

http://www.arrkonin.org.pl/dotacje-na-szkolenia-i-doradztwo-juz-wkrotce/

WIELKOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. – region poznański, ok. 27 mln zł

http://warp.org.pl/uslugi-rozwojowe-warp/

FUNDACJA KALISKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – region kaliski, ok. 9 mln zł

https://www.kip.kalisz.pl/

FUNDUSZ ROZWOJU I PROMOCJI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO S.A. – subregion pilski, ok. 4,4 mln zł

http://rozwijamy.eu/index.php/strona-glowna/

 Dofinansowanie/refundacja i limity wsparcia:

Poziom dofinansowania (refundacji) jest zróżnicowany w oparciu o następujące założenia:

a) wielkość przedsiębiorstwa – zastosowanie standardowego 50% poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw średnich, 70-procentowego poziomu dofinansowania dla przedsiębiorstw małych oraz 80-procentowego poziomu dofinansowania dla mikroprzedsiębiorstw,

b) branże - zwiększenie poziomu dofinansowania o 20 p. proc. w stosunku do poziomu wynikającego z wielkości przedsiębiorstwa dla małych i średnich przedsiębiorstw z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation), o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

c) objęcie wsparciem pracowników powyżej 50 roku życia – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

d) objęcie wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach – zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania,

e) usługi rozwojowe kończące się zdobyciem kwalifikacji - zwiększenie poziomu dofinansowania usług rozwojowych o 20 p. proc., o ile nie został osiągnięty poziom 80% dofinansowania.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć maksymalnie 80% kosztów tej usługi.

Poziom dofinansowania do pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego Uczestnika nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana jednemu pracownikowi (niezależnie od ilości usług rozwojowych) nie przekracza 5 000,00 zł.

Maksymalna kwota, o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo na refundację kosztów zakupu usług rozwojowych w ramach Projektu, wynosi 100 000,00 zł.

Grupa docelowa:

Grupą docelową są przedsiębiorstwa z sektora MŚP mające siedzibę (filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) w subregionie, na terenie którego realizowane jest wsparcie – refundacja dotyczy usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracownicy (w tym osoby pracujące na własny rachunek oraz osoby związane z przedsiębiorcą umową cywilno-prawną).

UWAGA! Niektórzy operatory zdecydowali się na skierowanie wsparcia do firm przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne.

 Schemat realizacji wsparcia:

 1. Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia na podniesienie wiedzy i kompetencji własnych i swoich pracowników zgłasza się do jednego z operatorów w subregionie, w którzy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą.
 2. Przedstawiciele operatora mogą przeprowadzić wstępną diagnozę potrzeb rozwojowych firmy i pomogą dokonać wyboru adekwatnej ofert usług rozwojowych z Bazy (d. Rejestru) Usług Rozwojowych.
 3. MŚP podpisuje umowę z Operatorem na udzielenie wsparcia – refundację, po czym wybiera, rejestruje się u realizuje usługi rozwojowe.
 4. Po realizacji usługi szkoleniowej/doradczej firma szkoleniowa „normalnie” wystawia za zrealizowaną usługę fakturę VAT dla przedsiębiorcy.
 5. Przedsiębiorca po zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej jest zobowiązany do dokonania jej oceny w systemie BUR.
 6. Po opłaceniu faktury VAT za usługę przez przedsiębiorcę oraz dokonaniu oceny zrealizowanej usługi rozwojowej przez przedsiębiorcę i jego pracowników, przedsiębiorca składa niezbędne do refundacji dokumenty do operatora.
 7. Wypłata/zwrot kosztów następuję niezwłocznie (do 14 dni), po weryfikacji prawidłowości ww. dokumentów.

  Więcej:

  Podmiotowe systemy finansowania 

  System zapewnienia jakości usług w BUR
 
poleć znajomemu wersja do druku
 
wstecz
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
trwa ładowanie...
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.