Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
^Lekcje nie są dawane, one są pobierane$.
Cesara Parese
 
 
16.01.2010

Polska Izba Firm Szkoleniowych ukończyła 5 lat. To dla organizacji ledwie początek, wyjście z okresu niemowlęctwa, ale i tak podczas Gali 5-lecia Izby, historia tworzenia i działania organizacji, skupiającej już 327 członków, zawładnęła uczuciami i myślami zebranych.  

Pogoda mocno pokrzyżowała szyki, przez co nie wszyscy mogli dojechać, ale skromna uroczystość 5-lecia działalności Izby zgromadziła kilkudziesięciu przedstawicieli firm szkoleniowych - członków Izby, byłych członków Rady PIFS i zarządu Izby oraz gości i przedstawicieli mediów.    

Prowadzący tę uroczystość, prezes Ireneusz Górecki oraz wiceprezes Bożena Ziemniewicz z lekkością wiedli zebranych gości ścieżkami pifsowej historii, serwując i spojrzenie w tył, na owe 5-lat historii jak i na widoki po horyzont.


Na początek trochę historii: Andrzej Lech, Aleksander Drzewiecki i Ireneusz Górecki wprowadzają gości w nastrój bardziej wspomnieniowy


Zresztą metafora gór przewijała się podczas wielu wystąpień. W trakcie wspólnej, wspomnieniowej prezentacji Andrzeja Lecha, wiceprezesa zarządu I i II kadencji i Aleksandra Drzewieckiego, członka Rady Izby II kadencji i jej przewodniczącego w III kadencji, ten ostatni - przypominając 2004 rok i czas organizacji Izby - przywołał słowa Piotra Piaseckiego, który na jednym ze spotkań po formalnym zarejestrowaniu PIFS stwierdził, że „założyliśmy buty i wzięliśmy plecak na plecy, a teraz czas zdobywać szczyty”.  


Prezes Ireneusz Górecki - następne 5 lat Izby

Prezes Ireneusz Górecki, prywatnie zapalony narciarz, również odwołał się, a jakże, do metafory gór. Opowiedział historię niedawnego, porannego wyjścia na narty.  Pokazał zebranym zdjęcie, na którym ponad zachmurzonymi dolinami majestatycznie, na tle bezchmurnego nieba wznoszą się, oświetlone słońcem, ośnieżone szczyty gór. Wtedy, kiedy z grupą znajomych szedł na narty, wydawało się, że nie ma szans na ładną, narciarską pogodę i nic z jazdy na nartach nie wyjdzie. Jednak, jak to często w górach bywa, a i również w życiu, pozorne zachmurzenie, mgły i złe warunki nie oznaczają, że dalej, na szczytach jest tak samo. Ta metafora posłużyła do opisu pierwszych lat istnienia Izby i stała się wizją istnienia PIFS w kolejnych 5-ciu latach.  


Andrzej Lech czyli jak to było na Hożej u "Mleczarzy" 5 lat temu - początek Izby we wspomnieniach

I w jakimś stopniu te szczyty udało się Izbie już zdobyć. PIFS stał się prężną organizacją branżową, z głosem której liczą się instytucje państwowe i samorządowe, jak również i media branżowe. A dowodem na to chociażby obecność na 5-leciu Izby przedstawicieli instytucji ważnych dla branży szkoleniowej. W Gali 5-lecia Polskiej Izby Firm Szkoleniowych uczestniczyli ważni goście: Paweł Chorąży, dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Agnieszka Rybińska, wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojciech Szajnar, dyrektor Zespołu Instrumentów Szkoleniowych PARP.

Ze względów zdrowotnych na uroczystość nie mógł przybyć minister Michał Boni, szef Zespołu Doradców Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pan Minister zawsze przychylnie spoglądał na działania Izby promujące uczenie się przez całe życie. Natomiast z powodu nawału pracy  jubileuszu Izby nie zaszczyciła swoją obecnością Anna Świebocka-Nerkowska, dyrektor Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich w PARP oraz Włodzimierz Fisiak, Wojewoda Łódzki.


Złoty Flipchart - nagroda branży szkoleniowej

Podczas uroczystości została po raz pierwszy wręczona, zasłużonym dla branży szkoleniowej przedstawicielom władz państwowych i samorządowych oraz aktywnym członkom Izby, nagroda branży szkoleniowej - Złoty Flipchart. Na takim jubileuszu nie mogło zabraknąć więc specjalnych podziękowań - zaakcentowanych przekazaniem nagrody branżowej - przedstawicielom instytucji, które odegrały w minionym 5-leciu szczególna rolę w historii Izby.

Statuetki otrzymali: minister Michał Boni, dyrektor Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wiceprezes Agnieszka Rybińska z PARP, dyrektor Anna Świebodzka-Nerkowska z PARP, dyrektor Wojciech Szajnar z PARP oraz  Włodzimierz Fisiak, Wojewoda Łódzki.


Laureat Złotego Flipcharta 2010 Paweł Chorąży, MRR


Laureatka Złotego Flipcharta 2010 Agnieszka Rybińska, wiceprezes PARP - na zdjęciu odbiera statuetkę z rąk prezesa Ireneusza Góreckiego


Laureat Złotego Flipcharta 2010 Wojciech Szajnar, PARP

Złote Flipcharty otrzymali również: Elżbieta Nałęcz, przewodnicząca Rady PIFS w I i II kadencji, Piotr Piasecki, prezes Izby w I i II kadencji oraz Bożena Ziemniewicz za szczególne działania w regionie łódzkim a przede wszystkim za zorganizowanie Dni Uczenia się Dorosłych2009.Laureatka Złotego Flipcharta 2010 Elżbieta Nałęcz, przewodnicząca Rady PIFS I i II kadencji (statuetkę wręczył Ireneusz Górecki, prezes Izby III kadencji)Laureat Złotego Flipcharta 2010 Piotr Piasecki, prezes PIFS I i II kadencji (statuetkę przekazała Bożena Ziemniewicz, wiceprezes Izby III kadencji)Laureatka Złotego Flipcharta 2010 Bożena Ziemniewicz, obecnie wiceprezes PIFS w wcześniej organizatorka Dni Uczenia się Dorosłych w Łodzi (odebrała statuetkę z rąk Piotra Wiśniewskiego, członka zarządu Izby II kadencji)

W trakcie 5-lat działalności Izba budowana była przez ludzi zaangażowanych w sprawy, które z czasem zostały wpisane do katalogu sukcesów PIFS. Te osoby zostały uhonorowane Dyplomami Uznania. Bez mrówczej pracy Andrzeja Lecha, w zarządach I i II kadencji oraz kierowanie pracą Komisji EFS i Lobbingowej nie byłoby dobrych kontaktów Izby z instytucjami państwowymi. Pod kierunkiem Magdaleny Guillet został opracowany, obowiązujący w Izbie Kodeks Dobrych Praktyk. To właśnie kierowana przez nią Komisja jakości wypracowała najwięcej dokumentów. Dyplom Uznania otrzymał również Piotr Wiśniewski, który kierował pracą Komisji Integracji II kadencji, zasiadając w zarządzie, m.in. stworzył aktualną politykę rachunkowości, poza tym jest autorem słownika pojęć branży szkoleniowej oraz współautorem definicji standardu usługi szkolenia. Dyplomem Uznania uhonorowany został również - nieobecny na uroczystości - Andrzej Jania, który kierował pracą Komisją integracji I kadencji, a obecnie jest wiceprezesem zarządu i pełni aktywnie rolę pełnomocnika PIFS w regionie małopolskim.  


Magdalena Guillet, odbiera Dyplom Uznania z rąk wiceprezes Bożeny Ziemniewicz

Nie bez powodu zarząd uznał, że obecna pozycja Izby to również wynik intensywnej współpracy PIFS z mediami, szczególnie miesięcznikiem Personel i Zarządzanie, dziennikiem Rzeczpospolita i Dziennikiem Gazeta Prawna (wcześniej Gazeta Prawna). To w Dzienniku ukazał się po raz pierwszy słownik branży szkoleniowej przygotowany przez Izbę. To w Personelu i Zarządzaniu ukazywały się informacje o projekcie realizowanym w Izbie, a na łamach Rzeczpospolitej systematycznie wypowiadali się członkowie zarządu PIFS.


Katarzyna Konieczna, redaktor naczelna miesięcznika Personel i Zarządzanie z Dyplomem Uznania za wsparcie medialne udzielanie PIFS w minionych 5 latach

Redakcje PiZ,  dziennika Rzeczpospolita i Dziennika Gazeta Prawna otrzymały dyplomy uznania za wsparcie medialne poczynań Izby w minionym pięcioleciu.

Prezes Ireneusz Górski oraz wiceprezes Bożena Ziemniewicz podziękowali również kilkunastu osobom, przedstawicielom firm członkowskich Izby, którzy w różnych okresach aktywnie budowali wizerunek Izby jako organizacji reprezentującej branżę szkoleniową w Polsce:

 

Jacek Jakubowski otrzymuje podziękowania za wkład pracy włożony w budowanie Izby

- Jackowi Jakubowskiemu za aktywną pracę przy tworzeniu Izby, aktywność w Radzie, za moderowanie na warsztatach integracyjnych, czynny udział w pracach komisji jakości i współorganizację konferencji LLL,
- Iwonie Sołtysińskiej, członkowi Rady, za zaangażowanie w pracę Komisji Jakości i organizację konferencji LLL,
- Katarzynie Chojnowskiej za zaangażowanie w tworzenie pierwszego serwisu internetowego PIFS i zaangażowanie w prace w Komisji Jakości,
- Mieczysławowi Łais za stałą aktywność w Komisjach Jakości, Strategicznej i Radzie PIFS,
- Piotrowi Grzechowiakowi za zaangażowanie w tworzenie opinii prawnych dla potrzeb środowiska,
- Sławomirowi Łais za przewodniczenie Komisji e-learningu, która powstała z jego inicjatywy,
- Jarosławowi Zarembie za wkład pracy w powołanie i przewodniczenie grupie roboczej ds. kwartalnika PIFS,
- Grażynie Przetockiej – Kalicie za pracę w radzie PIFS I i II kadencji,
- Annie Wszelaczyńskiej za pracę w radzie PIFS I i II kadencji,
- Annie Kępce za pracę w zarządzie I i II kadencji oraz pełnienie roli pełnomocnika na Śląsku,
- Tomaszowi Hoffmannowi za kierowanie Komisją PR i pomysł organizacji Dni Uczenia się Dorosłych,
- Krzysztofowi Papisowi za kierowanie pracą Komisji Coaching,
- Monice Bąk za pracę w chrakaterze przewodniczącej Komisji Rewizyjnej I i II kadencji,
- Grażynie Urbanik-Papp za kierowanie Komisją Coaching,
- Edycie Szaciłło za kierowanie podkomisją ds. standardu zawodu lektora,
- Jakubowi Sosinowi za zaangażowanie w tworzenie podstaw funkcjonowania pełnomocników oraz reprezentowanie Izby w projekcie Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego w Małopolsce,
- Katarzynie Świątkowskiej za wzorową pracę w roli pełnomocnika regionalnego w Wielkopolsce,
- Marcinowi Kowalskiemu za aktywną pracę w roli pełnomocnika w regionie dolnośląskim, za włączanie się w nurt działań centralnych i współudział w powstaniu pierwszego projektu Izby, który uzyskał współfinansowanie z EFS,
- Tomaszowi Krutinie za aktywną pracę pełnomocnika w regionie świętokrzyskim, łączoną z pracą w Radzie PIFS,
- Adamowi Kraus za aktywną pracę w roli pełnomocnika w regionie śląskim.
 


Przedstawiciele firm członkowskich Izby i zaproszeni goście

Uroczystość 5-lecia Polskiej Izby Firm Szkoleniowych odbyła się 14 stycznia 2010 roku w sali konferencyjnej Hotelu Courtyard by Marriott w Warszawie.

......................
materiały do pobrania

Wkrótce zamieścimy film z przebiegu Gali 5-lecia

 
poleć znajomemu wersja do druku
 
wstecz
Kalendarz
2018
pn
wt
śr
cz
pt
sb
nd
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
trwa ładowanie...
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.