Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
Lifelong learning:#^Wszelkie działania związane z uczeniem się#przez całe życie, zmierzające do poprawy#poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji#w perspektywie osobistej, obywatelskiej, społecznej#i (lub) związanej z zatrudnieniem.$
Komisja Europejska – Bruksela 2001
 
 
29.11.2017
W dniu 24 listopada br. na stronie www.serwis.uslugirozwojowe.parp.gov.pl ukazał się komunikat PARP informujący o uruchomieniu procesu blokowania kart usług, które nie będą spełniać wymagań informacyjnych wynikających z Regulaminu BUR. PARP uzasadnia podjęte kroki...
czytaj więcej
 
27.11.2017
Przypominamy, że w ramach nadzoru nad spełnianiem przez Państwa wymagań standardu SUS 2.0 w okresie ważności certyfikatu, DEKRA przeprowadza sprawdzenie utrzymania i doskonalenia działań firmy na zgodność ze standardem, a także oceny ewentualnych działań naprawczych będących...
czytaj więcej
 
24.11.2017
Od ponad roku trwają prace Grupy roboczej ds. efektywności PO WER, której faktyczny obszar działania wykracza poza POWER i dotyczy również regulacji dotyczących wdrażania całego EFS w Polsce. Przy aktywnym udziale przedstawiciela Izby poszukuje się rozwiązań...
czytaj więcej
 
24.11.2017
Zapraszamy na ósme spotkanie on-line w formie webinarium „SUS 2.0 – Nowa Jakość w Edukacji” dotyczące standardu jakości opracowanego przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych SUS 2.0 PIFS, audytowanego przez DEKRA Certification, które poprowadzi jeden z...
czytaj więcej
 
Strona: « ... 3 4 5 6 7 8 9 ... »
wstecz
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.