Polska Izba Firm Szkoleniowych
 
^Czynnikiem decydującym w coraz większym stopniu#jest sam człowiek, to jest jego zdolności poznawcze#wyrażające się w przygotowaniu naukowym,#zdolności do uczestniczenia w solidarnej organizacji,#umiejętności wyczuwania i zaspokajania potrzeb#innych ludzi.$
Jan Paweł II, Centesimus annus, 1991
 
 
26.10.2017
Zapraszamy do udziału w  II Forum Edukacji Dorosłych organizowanym przez Partnera Izby - Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, które odbędzie się 21 listopada br. w Warszawie i dedykowane jest osobom, które zawodowo zajmują się edukacją dorosłych. Jeśli poszukujesz...
czytaj więcej
 
26.10.2017
W 2018 roku nastąpi znaczne zmniejszenie wydatków na Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który jest podstawowym narzędziem wspierającym pracodawców w rozwijaniu i aktualizacji kompetencji pracowników w ramach kształcenia ustawicznego.Decyzja o zmniejszeniu budżetu jest...
czytaj więcej
 
25.10.2017
Na prośbę Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Pawła Cybulskiego, przekazujemy kierowany do wszystkich przedsiębiorców zrzeszonych w Naszej organizacji treść ulotki informacyjnej, która dotyczy wprowadzenia, od stycznia 2018 roku, obowiązku prowadzenia przez...
czytaj więcej
 
19.10.2017
Ministerstwo Cyfryzacji ogłasza konkurs na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, który będzie realizowany w ramach 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Osi Programu Operacyjnego...
czytaj więcej
 
Strona: « 1 2 3 4 5 6 7 ... »
wstecz
 
 
Newsletter


 
Ankiety/Sondaże
W tym momencie nie ma żadnej aktywnej sondy.